MÆRKESAGER

11. november 2021

Børn 

Som far til tvillinger ved jeg, at vi ikke kan prioritere vores børn for højt. Men børnene har jo ikke stemmeret. Derfor er de afhængige af  politikere, der tør prioritere dem højere. Det tør jeg.

Konkret vil jeg:

1. Forbedre mulighederne og fleksibilitet for hjemmepasning.

2. Skabe ro på priserne for institutionspladser og færre lukkedage.

3. Dyrke eleverne individuelle talenter i skolen bl.a. med profillinjer.

4. Skabe mulighed for to voksne i klasserne på alle kommunens skoler.

bevægelse 

Lock-down under Corona har været dræbende for vores gode bevægelses- og motionsvaner. Det går både ud over det fysiske og det mentale helbred. Fællesskabets hårde nedlukning brød de gode vaner. Nu har fællesskabet et særligt ansvar for at understøtte, at de gode vaner genetableres. 

Konkret vil jeg: 

1. Stoppe Corna-bashing af idrætsforeningerne – invester i dem i stedet.

2. Prioriter østlig omfartsvej NU af hensyn til de bløde trafikanter.

3. Udbygge cykelstinettet og opsætte el-ladere til cykler.

4. Skabe rammer for mere bevægelse ind i Folkeskolen.

Bæredygtighed 

Omstillingen af vores samfund til bæredygtighed rummer masser af muligheder. Mens politikerne på Christiansborg tøver, bør vi i Viborg handle. Dels fordi tiden er knap, dels fordi vi skal sikre os andel i de fremtidens grønne job.

Konkret vil jeg: 

1. Stoppe udledning af urenset spildevand i Viborg-søerne helt.

2. Erstatte dæmningen med en bro over Hjarbæk Fjord og skabe flere vådområder.

3. Bygge en motorvejen med solceller og plante mere ny skov end vi fælder.    

4. Få bybusserne til at kører på el og indsætte mindre busser på små ruter.